Exclusion Diet : Forever Pets 寵物健康工房

Exclusion Diet

Exclusion Diet 是專業獸醫經年研製的完美膳食,營養均衡之餘,更有效改善及防止食物敏感, 令動物身體強壯又健康,大大減少向獸醫求診及服藥的機會,為動物主人省卻不少麻煩及金錢!